Vianočné prianie (22.12.2021)

Dovoľte mi, milí spoluobčania, aby som Vám zaželal nielen v svojom mene, ale aj v mene výboru MsČ Biely Potok požehnané, pokojné a láskyplné prežitie vianočných sviatkov v kruhu svojich rodín. Do nového roku 2022 zdravie, lásku, pokoj v duši a slobodu.

Vojtech Macko