Prieskum spôsobu príjmu televízneho signálu (19.05.2021)

Vážení občania mestskej časti.

Z dôvodu rozšírenia príjmu signálu Mestskej televízie Ružomberok Vás chceme požiadať o vyplnenie nasledujúcej ankety. Získané podklady budú slúžiť na jednanie s uvedenými spoločnosťami o možnosti šírenia signálu mestskej televízie do Vašej mestskej časti. Ďakujeme za vašu účasť v ankete.

Anketu nájdete na tomto odkaze.