MHD v meste od 01.01.2021 (06.01.2021)

Vážení občania,

Od 01.01.2021 bude v platnosti zmena poskytovateľa mestskej hromadnej dopravy v Ružomberku. Okrem poskytovateľa bude zmenený aj systém mestskej autobusovej dopravy. Viac informácií nájdete na webstránke mesta Ružomberok na tomto odkaze:

https://www.ruzomberok.sk/mhd-ruzomberok.html

Snažíme sa dôkladne skontrolovať správnosť fungovania liniek MHD, preto vás chceme všetkých poprosiť o konštruktívne podnety z ich fungovania. Napríklad príchody a odchody podľa príslušného grafikonu, funkčnosť garantovaných prestupov, rýchlosť nastupovania a vystupovania všetkým dvermi, spôsob jazdy, prípadne chýbajúci cestovný poriadok na zastávke a podobne. Podnety môžete písať na mailovú adresu: doprava@ruzomberok.sk
Vaše podnety sa budú riešiť.