Požehnanie Betlehema (22.12.2020)

Aj v tomto ťažko skúšanom čase OZ Centrum Belanov postavilo Betlehem a Vdp. Henryk Sitek ho na poslednú adventnú nedeľu, ako každý rok požehnal. Za všetkých veľká vďaka.