Monografia BP (09.03.2013)

Vážení spoluobčania!

Po prvýkrát v histórii Bieleho Potoka sa chystá vydanie „Monografie Bieleho Potoka a Vlkolínca“.

MONOGRAFIA je publikácia, kde sa komplexne spracováva jediná téma, spravidla úzko špecializovaná – v tomto prípade to budú dejiny Bieleho Potoka a Vlkolínca na poli hospodárskom, spoločenskom, kultúrnom, vzdelávacom, športovom, náboženskom ako i o živote obyvateľov.

Preto vás prosíme, pomôžte aj vy dotvoriť túto publikáciu, aby sa stala vzácnym svedectvom pre dnešné i nasledujúce generácie.

Ide o spoluprácu v poskytnutí historických dokumentačných materiálov ako sú staré fotografie, týkajúce sa Bieleho Potoka,Vlkolínca a okolia, fotografie zaujímavých udalostí, osobností, historických budov, zaujímavé staré dokumenty ako žobračenky, staré lístky na Korýtko, žiacke knižky, staré mapy, pečate, rôzne úradné dokumenty – jednoducho všetky staré artefakty po našich predkoch. Ak máte aj staré hospodárske stroje, alebo rôzne náradia z čias minulých radi prídeme a nafotíme ich.

Pokiaľ sa u vás nejaký materiál nachádza, prosíme Vás o nasledovné:

Ak môžete a viete,  popíšte udalosť na fotografii z druhej strany, vložte do obálky a napíšte svoje meno, priezvisko,  prípadne adresu či telefón. Obálku môžete priniesť ku p. Kolovičovi do obchodu PROFAX, alebo nás kontaktujte a my si obálku vyzdvihneme priamo od Vás. Nemusíte mať obavu o poškodení či  stratení Vášho materiálu. Odborníci na zdokumentovanie všetko šetrne prefotia a v čo najskoršom termíne Vám materiál vrátime.

Za vašu ochotu a spoluprácu pri vytváraní tejto vzácnej publikácie vám dopredu ďakujeme!

Kontakt: Mgr. Monika Macková, 0915 827 118