Fašiangová bursa (21.-23.02.2020)

Pozývame Vás na tradičnú Fašiangovú bursu, ktorá sa koná 21., 22., 23. febrúára 2020 v KD Biely Potok od 19:00 hod. Vstupné je 3 EUR.

Všetci ste srdečne vítaní.

Spolok Bursovníkov

Pozrite si plagát ku akcii

Pozrite si plagát ku akcii