Novoročný príhovor (02.01.2013)

Vážení spoluobčania, rodáci a návštevníci Bieleho Potoka!

Dovoľte mi, aby som Vás na prahu nového roku pozdravil a vyslovil niekoľko želaní.

V prvé dni nového roka sa zamýšľame, aký kus cesty sme ubehli, čo sa nám v starom roku podarilo a čo nie. Myslím si, že ten starý rok bol pre nás Belanov úspešný, plný nových zmien, nových začiatkov k lepšiemu nažívaniu a spojeniu našej komunity.

Nový rok je obdobím kontrastu. Veselíme sa, blahoželáme si, ale neskôr, keď chvíle sviatočné vystriedajú dni všedného života, uvažujeme, čo nás čaká v roku 2013, aký to bude rok. Musíme si všetci uvedomiť, že len spoločným úsilím dokážeme realizovať vytýčené úlohy. Mnoho vecí záleží iba od nás. Každý deň ponúka množstvo príležitostí. Keď teda dvíhame pohárik so želaniami, keď stisneme podávanú ruku, keď zaleskne sa  nám slza v oku spomienkou na tých, čo už nedožili nový rok, keď objímeme svojich blízkych, pamätajme, že stále platí: „Len život žitý pre iného má zmysel!“

Každej obci dávajú život občania svojou prácou, svojimi postojmi. Ak chceme, aby sa náš Biely Potok ďalej rozvíjal len k lepšiemu, priložme ruku k spoločnému dielu, k rozvoju nášho Bieleho Potoka. A práve pre túto skutočnosť sa budem aj ja snažiť byť s Vami v úzkom kontakte, počúvať Vaše názory, námety a pripomienky. Lebo poznanie Vašich  problémov je predpokladom takých riešení, ktoré zodpovedajú Vašim potrebám.

Vážení spoluobčania a rodáci žijúci mimo Bieleho Potoka, chcem Vám zaželať, aby každému tento rok priniesol pokoj v duši, pracovné príležitosti, rodinné porozumenie, čo najviac síl a šťastia v každodennom živote. Príjmite aj želanie pevného zdravia a pohody, nech Vám robia radosť Vaši potomkovia a nech sa dlho môžete tešiť z prítomnosti najbližších.

Prajem Vám aj porozumenie, úctu človeka k človeku a schopnosť odpúšťať. Nech zmizne nenávisť a závisť. Prajem Vám aj dar citu. Cit znamená viac dávať, ako brať. K životu patrí bolesť aj radosť, práca aj zábava. Prajem Vám aj vyrovnanosť, lebo tá je kľúčom k pokoju a múdrosti. A želám Vám aj humor. Nie výsmech niekoho, ale úprimnú radosť nad zvláštnosťami života. Smiech osviežuje nielen dušu, ale posilňuje aj zdravie.

V mojom želaní je aj prosba o vzájomnú tolerantnosť pri susedskom a občianskom spolužití. Veď v plnej miere platí, že človek oveľa menej potrebuje, ako chce. Ak si toto uvedomíme, tak každý spor sa nám bude zdať oveľa menší a ľahšie riešiteľný.

Taktiež Vám prajem, milí Belania, veľa pracovných a osobných úspechov, veľa energie, elánu, dobrej vôle. Nech sa nám všetkým darí dosiahnuť ciele, ktoré sme si predsavzali. Záverom by som chcel úprimne poďakovať všetkým, ktorí svojou prácou a snahou v uplynulom roku prispeli akýmkoľvek spôsobom k rozvoju a oživeniu duchovného, spoločenského, kultúrneho a športového života v našom Bielom Potoku.

Poprajme si spoločne, aby tento rok bol výnimočnejším a krajším ako predchádzajúci.

Vojtech Macko