Výstup na Brankovský vodopád (31.12.2012)

Miestny spolok Červeného kríža zorganizoval už tradičný Silvestrovský výstup na Brankovský vodopád. Prvý výstup bol v roku 2006, kedy prišlo k Brankovskému vodopádu 17 účastníkov.

Akcia sa za uplynulých 7 rokov stala známa, dostala sa do povedomia obyvateľov Bieleho Potoka, Ružomberka a blízkeho okolia. Trasa je vhodná aj pre rodiny s deťmi a preto je z roka na rok zaujímavejšia pre turistickú vychádzku celých rodín.

Ako pribúdali roky tak pribúdalo aj účastníkov. Z roka na rok stúpal počet. Čistinka pred vodopádom bola malá pre 106 návštevníkov na 6. Silvestrovskom výstupe v roku 2012. Najviac, ako ináč, bolo Belanov. Brankovský vodopád pozdravil všetkých svojou zamrznutou nádherou z 55 metrovej výšky. Väčšina účastníkov prešla trasu z Bieleho Potoka až k vodopádu po vlastných.

Z pamätnej knihy vidieť, že pre niektorých sa veru Silvestrovský výstup k Brankovskému vodopádu stal každoročným rituálom. Medzi účastníkmi boli všetky vekové kategórie – od predškolských detí až po seniorov. A nechýbali ani najlepší priatelia človeka – psíky. A všetci spoločne sme mali radosť z nádhernej zimnej prírody a priateľov. Pamätné listy budú pripomínať túto tradičnú akciu všetkým prítomným. Malé občerstvenie zahrialo dospelých a potešilo deti.   Poďakovanie za  financovanie akcie patrí výboru Mestskej časti Biely Potok.

Pozrite si plagát ku akcii