Tajomná chvíľa pri Betleheme (16.12.2012)

Chceli by sme touto cestou poďakovať všetkým, ktorí akoukoľvek svojou mierou či formou prispeli k zdarnému priebehu akcie Tajomná chvíľa pri Betleheme (dňa 16.12.2012). Veľká vďaka patrí aktívnym členom Centrumu Belanov, našej ZŠ Belianka, miestnemu p.farárovi a všetkým vystupujúcim hosťom za vytvorenie krásneho programu.

Nesmieme zabudnúť aj na všetkých divákov, ktorí sa napriek nepriaznivému počasiu akcie zúčastnili a prežili príjemnú, adventnú nedeľu.

Vojtech Macko a členovia výboru za MsČ Biely Potok

Pozrite si plagát ku akcii