Currently browsing category

Kultúrne podujatia

Noc v škole (04.04.2013)

Vážení rodičia, starí rodičia, prarodičia, pamätáte sa ešte na televíznu súťaž: „Spieva celá rodina“? Tu súťažili rodinné tímy v speve… Ale my sme v našej ZŠ Belianka pre Vás pripravili rodinnú súťaž „Čo vieš o Bielom Potoku?“,v ktorej si môžete spoločne so svojimi deťmi preveriť Vaše vedomosti o mieste, v …

Monografia BP (09.03.2013)

Vážení spoluobčania! Po prvýkrát v histórii Bieleho Potoka sa chystá vydanie „Monografie Bieleho Potoka a Vlkolínca“. MONOGRAFIA je publikácia, kde sa komplexne spracováva jediná téma, spravidla úzko špecializovaná – v tomto prípade to budú dejiny Bieleho Potoka a Vlkolínca na poli hospodárskom, spoločenskom, kultúrnom, vzdelávacom, športovom, náboženskom ako i o živote obyvateľov. Preto …