Červený kríž

Vznik červeného kríža v Bielom Potoku:

Pani Marta Paparčíková v roku 1939 ako 15. ročná začala  pracovať v červenom kríži. V nedeľu po skončení svätej omše sa skupina mladých obyvateľov Bieleho Potoka stretávala v dolnej časti požiarnej zbrojnice.

Pred SNP sa táto skupina mládeže učila narábať s rôznym zdravotným materiálom a rôzne zdravotné úkony:

  • vyčistiť rany,
  • obväzovať rany,
  • podať prvú pomoc,
  • zastaviť krvácanie a pod.

Používali rôzne dostupné materiály:

  • domáce plátno,
  • liečivé bylinky a pod.

Títo mladí ľudia sa aj aktívne zapojili do SNP. Buď ako priami účastníci alebo ako ošetrovatelia.

Najväčší rozvoj v histórii zaznamenal ČK v 70. a 80.-tich rokoch. Predsedom v 70. rokoch bol Aladár Oravec, on odovzdal predsednícku funkciu Vilme Mišíkovej.

V 1980 a nasledujúcich rokoch sa pravidelne organizovali spoločné odbery od bezplatných darcov. Hľadali sa  prvodarci. Školili sa dobrovoľné zdravotné sestry na internom oddelení v štátnej nemocnici. Brigády na získanie peňazí na činnosť boli pravidelné:

  • sadenie stromkov v lesoch,
  • hrabanie sena na poľnohospodárskom družstve,
  • poriadanie  tanečných zábav

V červenom kríži pracovala aj Marta Paparčíková – dlhoročná pokladníčka, Pekárová Anna a Oravcová Ľudmila. Vo funkciách predsedov sa vystriedali aj: Edita Piecková, Anna Stolárová a Helena Pastuchová.

V 90 rokoch  nastal útlm v činnosti ČK. 25.04.2003 sa podarilo znova oživiť  činnosť SČK v Bielok Potoku. Vo funkcii predsedu p.Vilma Mišíková s ďalšími spriaznenými dušami a obnovili činnosť a fungujú dodnes.

Výbor:
Predseda: Kleta Drusková
Pokladník: Vilma Mišíková
Členovia: Daniela Macková, Antonia Gregorová, Mária Oravcová
Počet členov: 14

 

2012

31. december 2012 – Výstup na Brankovský vodopád

neboli nájdené žiadne obrázky

 

2011

31. december 2011 – Výstup na Brankovský vodopád

neboli nájdené žiadne obrázky

Pridaj komentár